قابل توجه واردکنندگان لاستیک

ﺳﻪشنبه، 26 مرداد 1395 | Article Rating
درجهت الزامي شدن ضوابط در ثبت سفارش دفتر مقررات صادرات و واردات و حوزه ثبت سفارش ملزم مي باشد در هنگام ثبت سفارش لاستيک نسبت به درج عبارت ((الزامي بودن حک حروف SWR بر روي بدنه لاستيک))براي ثبت سفارش هاي 11/06/95 (ابلاغ صورتجلسه) به بعد اقدام نمايد,بديهي است مهلت يک ماهه جهت اطلاع رساني متقاضيان به توليدکننده جهت طي نمودن مراحل اخذ ايمارک جديد و اصلاح قالب هاي مربوطه مي باشد و سفارش هاي خريد قبل از اين و يا در راه مي بايست بر اساس ثبت سفارش نمايندگان رسمي,قبل از تاريخ فوق ترخيص گردند.تاکيد مي گردد محموله هاي سفارش يا خريداري شده و يا رسيده به بنادر بعد از تاريخ فوق که فاقد ثبت سفارش باشد فقط طبق ضوابط جديد قابل ترخيص خواهد بود.

منبع خبر http://sabtaresh.tpo.ir/

ثبت امتیاز