خریدار محترم


خواهشمند است جهت طرح هرگونه شکایت و یا نارضایتی، به فرم رسیدگی به شکایات مراجعه نمایید.

پس از بررسی شکایت شما این شرکت در اسرع وقت و حداکثر به مدت 2 روز کاری به شکایت یا نارضایتی شما رسیدگی و نسبت به احقاق حقوق شرعی و قانونی جنابعالی رسیدگی و مراتب را به اطلاع شما می رساند.

هدف ما رضایت شماست –گروه بازرگانی ملکان پایدارآذر

Loading
  • 1
  • 2
  • 3
  • مشخصات
  • نحوه ارائه شکایت
  • ارسال
  • 33%
  • مشخصات