شیوه پرداخت خسارت

موارد ضمانت لاستیک و حقوق ومقررات مورد نیاز جهت پذیرش ضمانتنامه،  شامل موارد زیر می باشد:

چه کسی می تواند از شرایط ضمانتنامه (لاستیک معیوب)استفاده کند؟

خریدار در صورتی می تواند از شرایط ضمانتنامه استفاده کند که طبق قوانین و مقررات ضمانتنامه عمل کرده و اطلاعات کامل ازلاستیک معیوب را ارائه نماید.

چه مواردی و برای چه مدت شامل ضمانت می شود؟

موارد ضمانتنامه شامل تمام لاستیک های سواری PCR  می باشد که توسط خریدار در تاریخ 15 می 2016 یا بعد از آن خریداری ویا عرضه شده باشد. موارد ضمانتنامه زمانی مورد قبول است که از تاریخ تولید لاستیک بیش از 5 سال نگذشته باشد. تاریخ تولید در دیواره لاستیک کنار شماره سریال درج شده است.

     شرایط ضمانتنامه:

1- وارد کننده طی تعهد نامه ای مکلف است نسبت به تامین خسارت کالای فروخته شده حتی پس از لغو یا پایان دوره نمایندگی ویا عدم ادامه فعالیت تا مادامیکه نماینده جایگزینی مسئولیت را متقبل شده، اقدام نماید.(سازمان حمایت مکلف به اخذ تعهد می باشد)ضمنا در صورتی که دونماینده ازیک شرکت خارجی به صورت همزمان یاغیر همزمان فعالیت نموده، بایستی به صورت تضامنی ارایه خدمات فروش و پس از فروش را بعهده گیرند.

فرمول تعیین میزان خسارت

(قیمت خرید × درصد سایش آج لاستیک)-قیمت خرید(فاکتور) = وجه خسارت لاستیک به مشتری

2- در صورت عدم رعایت مدت زمان رسیدگی و پرداخت خسارت جریمه تاخیر برای مشتری به نرخ عقود مشارکتی (24 درصد سالانه)

به ازای هرروز دیرکرد محاسبه و مازاد بر خسارت تعیین گردیده و می بایست به مشتری پرداخت گردد.

نحوه محاسبه جریمه تاخیر

(جریمه تاخیر روزانه) = 36500 ÷ [ (مدت به روز) × (نرخ سود) × (میزان خسارت) ]

3- درصورت درخواست مشتری جهت تعویض لاستیک، نرخ جایگزین نیز مطابق باقیمت فروخته شده پس ازکسر مالیات برارزش افزوده (فاکتور)  محاسبه و فروشنده نبایستی مبلغی مازاد برآن تحت عنوان قیمت بازار و یا روز درخواست و اخذ نماید.

محدودیت های ضمانتنامه:

- موارد این ضمانتنامه فقط در مورد فروشنده و خریدار قابل اجرا می باشد. واسط(دلال) هیچگونه اختیاری در مورد گرفتن یا دادن تعهد و یا تنظیم توافقنامه در جهت تغییر یا افزایش مقررات این ضمانتنامه ندارد.

- طبق شرایطی که در بالا ذکر شد عمق عاج همه لاستیک ها باید حداقل 1.6 میلیمتر و یا بالای 1.6 میلیمترباشد تا به منظوراستفاده از ضمانتنامه بررسی گردد.

- این ضمانتنامه حقوق خاصی را به خریدار می دهد ویا ممکن است حق دیگری را هم به ایشان بدهد که در مراجع قانونی مختلف، شرایط متفاوت باشد.

نحوه اندازی گیری عمق باقیمانده عاج لاستیک:

  • عمق سنج (کالیپر حرفه ای) به منظور اندازه گیری عمق عاج لاستیک معیوب استفاده می شود.کالیپر باید به صورت عمودی درون شیار لاستیک قرار بگیرد.
  • موقعیت قرارگیری کالیپر باید درون شیار مرکزی عاج لاستیک و یا نزدیک ترین شیار به مرکز عاج باشد.
  • هنگام اندازه گیری از فشار دادن کالیپر درون عاج و همچنین قرار دادن آن در قسمت هایی که به منظور تعیین حداقل عمق عاج درنظر گرفته شده است خوددرای شود.
  • چهار نقطه مختلف در دور لاستیک را اندازه گیری کنید. میانگین عدد اندازه گیری شده این چهار نقطه به عنوان عمق باقیمانده عاج در نظر گرفته می شود.

چه مواردی تحت پوشش این ضمانتنامه قرار نمی گیرند؟

شرایط ابطال ضمانتنامه به شرح زیر است:

الف) لاستیک هایی که در زمان عرضه بیش از 5 سال از تولیدشان در کارخانه گذشته باشد.

ب) لاستیک هایی که کمتر از1.6 میلیمتر از عاجشان باقی مانده است.

ج) لاستیک هایی که به صورت دست دوم فروخته می شود(لاستیک های درجه 2 :حرف اول برند از روی لاستیک پاک شده باشد).

د) لاستیک هایی که یکبار از ضمانتنامه آن استفاده شده باشد و طرفین به توافق رسیده باشند.

ساییدگی عاج و آسیب لاستیک براساس شرایط زیر شامل موارد پوشش ضمانتنامه نمی شوند:

1-   آسیب حاصل از استفاده غلط، جازدن غیر اصولی لاستیک، استفاده نادرست، استفاده از رینگ های غیراستاندارد، کم بادی، بارسنگین، حرکت برروی پنچری، بالانس نبودن چرخ /رینگ ها، معیوب بودن لنت ترمز، آسیب عمدی به لاستیک، نفت، فعالیت های شیمیایی، آتش یا عوامل دیگر حرارت زای خارجی، استفاده از میخ، محبوس کردن آب یا مواد دیگر درون لاستیک، خودروی معیوب یا جاده معیوب ( شامل: بریدگی حاصل ازبرخورد با لبه سنگ ، سوراخ بودن لاستیک، بریده شدن لایه های لاستیک، ضربه شدید، ترمز شدید).

2-   عاج غیر عادی و ساییدگی سریع عاج شامل موارد پوشش این ضمانتنامه نمی باشند.

3-   لاستیک هایی که عمق عاجشان کمتر از 1.6 میلیمتر باشد.

 

 

فرم پرداخت خسارت

خریدار محترم

لطفا مشخصات خود و لاستیک معیوب را در فرم زیر وارد نمایید.

فرم پرداخت خسارت   
کلیک نمایید