نام لاستیک: GCB 8

نام لاستیک: GCB 8

کاربرد در: بیل های مکانیکی،گردیدرها،لودرها،کامیونهای معدن،کامیونهای خاک برداری

مشخصات:
• طرح گل شیاردار خاص و منحصر به فرد در شانه لاستیک مناسب مسیرهای شنی و گل آلود. 

یکشنبه, 27 تیر,1395/نویسنده: Anonym/تعداد نمایش ها (3010)/نظرات (0)/
دسته ها: OTRBoto
کلمات کلیدی:
نام لاستیک: GCB 7

نام لاستیک: GCB 7

کاربرد در: بیل های مکانیکی،گردیدرها،لودرها،کامیونهای معدن،کامیونهای خاک برداری

مشخصات:
• انعطاف پذیر، عمق بالا، طراحی شده برای لودرها، کامیونهای خاک برداری و ماشینهای مهندسی وسایرتجهیزات دیگر در بخش معادن، تونل ها یا سایرشرایط سخت. 

یکشنبه, 27 تیر,1395/نویسنده: Anonym/تعداد نمایش ها (3007)/نظرات (0)/
دسته ها: OTRBoto
کلمات کلیدی:
نام لاستیک: BT 169

نام لاستیک: BT 169

کاربرد در: کامیونهای معدن،کامیونهای خاک برداری.

مشخصات:
• عملکرد کشش و چنگ زنی مناسب.
• طراحی شده برای کامیون های معدن با مقاومت پارگی عالی.

یکشنبه, 27 تیر,1395/نویسنده: Anonym/تعداد نمایش ها (2978)/نظرات (0)/
دسته ها: BotoOTR
کلمات کلیدی:
نام لاستیک: BT 126

نام لاستیک: BT 126

کاربرد در: لودرها،کامیونها

مشخصات:
• عمدتا برای نصب در محورهای کشنده.
• قابل استفاده برای رانندگی در شرایط بد جاده ای و جاده های معدنی.

یکشنبه, 27 تیر,1395/نویسنده: Anonym/تعداد نمایش ها (2934)/نظرات (0)/
کلمات کلیدی:
نام لاستیک: GCB 3

نام لاستیک: GCB 3

کاربرد در: لیفتراکها،جرثقیل های حمل کانتینر

مشخصات:
• مناسب نصب در باربر های دو منظوره، لیفتراک و وسایل باربری دیگر در بندر.

یکشنبه, 27 تیر,1395/نویسنده: Anonym/تعداد نمایش ها (2881)/نظرات (0)/
کلمات کلیدی:
نام لاستیک: GCB 2

نام لاستیک: GCB 2

کاربرد در: گریدرها

مشخصات:
• مناسب نصب در گریدرها و پایداری کامل شکل هندسی گل. 

یکشنبه, 27 تیر,1395/نویسنده: Anonym/تعداد نمایش ها (2864)/نظرات (0)/
کلمات کلیدی:
نام لاستیک: GCB 5

نام لاستیک: GCB 5

کاربرد در: گریدرها،لودرها،کامیونهای معدن،کامیونهای خاک برداری

مشخصات:
• طرح گل ویژه، زیبا و بسیار منظم.

یکشنبه, 27 تیر,1395/نویسنده: Anonym/تعداد نمایش ها (3346)/نظرات (0)/
کلمات کلیدی:
نام لاستیک: GCA 8

نام لاستیک: GCA 8

کاربرد در: گریدرها،لودرها،بولدوزرها

مشخصات:
• عمق اضافی شیار گل طراحی شده برای لودر و بولدوزر بر روی سطوح صخره ای و بسیار صعب العبور در گودال های عریض و معادن زیرزمینی. 

یکشنبه, 27 تیر,1395/نویسنده: Anonym/تعداد نمایش ها (2878)/نظرات (0)/
کلمات کلیدی:
نام لاستایک: GCA 6

نام لاستایک: GCA 6

کاربرد در: کامیونهای آتش نشانی،جرثقیل ها

مشخصات:
• لاستیک جرثقیل متحرک، طراحی شده برای جاده های شوسه و خاکی.

یکشنبه, 27 تیر,1395/نویسنده: Anonym/تعداد نمایش ها (2861)/نظرات (0)/
کلمات کلیدی:
نام لاستیک: GCB 1

نام لاستیک: GCB 1

کاربرد در: کامیونهای آتش نشانی،جرثقیل ها

مشخصات:
• افزایش راحتی راننده در هنگام رانندگی و تولید سروصدای پایین و کنترل دقیق به جهت بهبود در طراحی گل.
• توانایی در سرعت بالا.

یکشنبه, 27 تیر,1395/نویسنده: Anonym/تعداد نمایش ها (2994)/نظرات (0)/
کلمات کلیدی:
RSS
12

انتخابگر پوسته